Język angielski

Zajęcia prowadzone są z nauczycielem j.angielskiego w formie zabawy w korelacji ze wszystkimi obszarami edukacji. Zajęcia są swobodne, ciekawe i wzbogacane pracami plastycznymi, wierszykami, piosenkami. Wykorzystywane są różne pomoce takie jak plansze tematyczne, podręczniki, nośniki Audio, multimedia. Nauczanie odbywa się w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchamianie zdolności naśladowczych dziecka. Dzieci uczą się piosenek,wierszyków, nowych słówek.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez dziecięcą lektorkę. Na zajęciach dzieci uczą się słówek poprzez:

  • gry,
  • zabawy,
  • naukę piosenek,
  • naukę wierszyków

oraz wykonywania prac plastycznych w języku angielskim jak i zajęć ruchowych które przeplatane są ruchem. Zajęcia prowadzone