Gimnastyka

Każdego dnia dziecko potrzebuje dużo ruchu by uwolnić swoją energię. W Naszym przedszkolu codziennie prowadzone są zajęcia z gimnastyki , tańca. . Zajęcia mają na celu podniesienie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji ruchowej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała.Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej mają za zadanie rozwinąć w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak, orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks i spostrzegawczość. Ćwiczenia prowadzone są w formie gier, zabaw oraz „ścieżki zdrowia“ wykorzystując elementy biegu, czworakowania, pełzania, skoku oraz rzutu. Dodatkowo pojawiają się ćwiczenia równoważne. Podczas zajęć dzieci mają do dyspozycji materace, piłki, woreczki, obręcze, kocyki, kręgle oraz ławki.

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.

Dzieci codziennie rano mają gimnastykę poranną podczas gimnastyki sprawdzamy sprawność ruchową dzieci jak również obserwujemy w zawodach zespołowych.